Broodje Martinnovatie: Demo OnStage - Software voor het beheer van stageprocessen

Stages en de link met het werkveld zijn prioritaire thema's naar voor geschoven door het Onderwijskwaliteitsbureau (OKB). Deze demo past binnen het facultaire OI-project rond stages.
De bedrijfspromo voor de software leest als volgt: "OnStage helpt onderwijsinstellingen bij de coordinatie, de voortgangsbewaking en borging van de stage-, afstudeer- en minorenprocessen. Door meer transparantie in deze processen te combineren met digitale dossiervorming en accreditatiebestendige verslaglegging, verhoogt OnStage de kwaliteit en het rendement van het onderwijs.".
Deze bedrijfspresentatie geeft u de gelegenheid waarheid van fictie te onderscheiden.
Voor meer info zie: http://www.xebic.com/nl/oplossingen/onstage

Inschrijven?
Locatie
Wanneer?
Plaatsen
Campus Sterre, gebouw S2, vergaderzaal 3.1 (3-de verdieping), ingang vooraan het gebouw, aan de kant van S130/03/2017 12:00 - 13:3046

Bijkomende informatie

Wenst u een (gratis) broodje ?
Reacties op deze website: oc-ict@UGent.be
English | Print
inloggen